Политика за поверителност

Политика за защита на личните данни

modmyride.eu, собственост на СВЕ АУТО ЕООД уважава и зачита неприкосновеността и ненамесата в личния живот на своите Потребители.
Политиката на modmyride.eu относно защитата на лични данни е съобразена с изискванията на Закона за защита на лични данни и новите регламенти на ниво Европейски съюз (GDPR).
Всеки потребител, преди да използва услугите на сайта или да поръча продукт, следва да прочете Общите условия на modmyride.eu, както и политиката по защита на лични данни.
В случай, че Потребител не е съгласен с политиката за защита на личните данни или с Общите условия на сайта на modmyride.eu, то той следва да не използва услугите/продуктите на сайта на modmyride.eu.

1. Необходими лични данни.

За да могат Потребителите да поръчат и получат услугите/продуктите на страницата на modmyride.eu, то те следва да предоставят лични данни (име, телефон, адрес за доставка, имейл), които следва да бъдат обработени.
modmyride.eu се отнася отговорно към опазването на личните данни на своите Потребители. Всеки Пoтребител, в момента на предоставянето на тази информация се съгласява, тя да бъде използвана от modmyride.eu.
Информацията, която modmyride.eu може да събира включва: информация идентифицираща потребителя като: имена, телефон, електронна поща, адрес/и, както и всяка друга информация, която е необходима във връзка с извършването на услугата, като история на плащания, пазаруване, поръчки.
Данните предоставени от Потребителите се използват от modmyride.eu за обработка, изпълнение и доставка на направените поръчки. Всички лични данни на страницата на modmyride.eu са доброволно предоставени от Потребителите.

2. Използване на лични данни.

Личните данни предоставени от Потребителите се използват, за да се обработват поръчките, връщане на продукти, изпращане на известие относно статуса на поръчките, както и при възникване на проблеми свързани с доставката.
Личните данни на Потребителите могат да бъдат използвани за изпращане на съобщения по електронната поща или за телефонни разговори относно потвърждаване на поръчка или уточнения относно цветове и размери, предложения, жалби, гаранционни въпроси.
Възможно е modmyride.eu да изпращат специални предложения по предоставената електронната поща от Потребителите относно текстови съобщения, препоръчани продукти, персонализирани оферти.

Отговорност за личните данни.

Личните данни, които предоставят Потребителите се администрират от modmyride.eu, който носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон.

Съхранение на лични данни.

Информацията предоставена на страницата на modmyride.eu не се предоставя на трети лица, с изключения на предвидените в закона случаи.
Информация относно личните данни на Потребителите на modmyride.eu се съхранява единствено с цел предоставяне на продуктите предлагани от modmyride.eu.
Предоставената информация не се използва за цели несъвместими с първоначалните. Всички данни на Потребителите се съхраняват на технически средства с ограничен достъп, според изискванията на закона.

Срок за съхранение на лични данни

Всички предоставени лични данни се съхраняват под формата на имейл поръчки само и единствено в електронна поща на modmyride.eu, докато Потребителят е активен клиент на modmyride.eu.
modmyride.eu не изисква,но предоставя възможност за регистрация на клиентски профили. В този смисъл разполага с база от данни с лични данни на клиенти.
В случай, че Потребителят желае да бъде забравен и личните му данни в информацията за поръчка изтрити, то modmyride.eu следва да изтрие незабавно всички имейли с поръчка и лични данни на конкретния Потребител.
Всички клиенти, които са извършили покупка на платформата на modmyride.eu, личните им данни се пазят според изискването на закона (закона за счетоводството)

Конфиденциалност на личните данни.

Всяка информация предоставена от Потребителите, се третира като конфиденциална. modmyride.eu се задължава по никакъв начин да не разкрива информация относно личните данни, предоставени от Потребителите на трети лица, с изключение на случаите предвидени в закона, като например изисквани по официален ред от държавен/регулаторен орган.
В този случай modmyride.eu следва да разкрие информацията за вашата поръчка и други лични данни, когато е изрично инструктиран от закона, както и в случаите, за да защити своите права.
Във всички останали случаи modmyride.eu няма право да предоставя лична информация за Потребители на трети лица.

modmyride.eu може да предостави част от личните данни на Потребителите на лицензираните куриерски фирми,чрез които се осъществява доставката на поръчките.
Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, за да изпълнят задълженията си.

Потребителите следва да бъдат внимателни, тъй като е възможно на страницата на modmyride.eu да бъдат предоставени линкове и банери към други сайтове, които наподобяват на modmyride.eu, но те се предоставят от трети лица.
При тези случаи modmyride.eu, няма контрол върху тези сайтове на трети лица и не нови отговорност за случаите, при които Потребителите предоставят лична информация на тези сайтове.
Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за защита на лични данни, на тези сайтове, преди да предоставите каквато и да е Ваша лична информация.
Всеки Потребител може да откаже от предоставянето на лична информация.

Въпреки всички предприети мерки от modmyride.eu за сигурност и конфиденциалност, съществува риск неупълномощени лица да получат достъп до личните данни на Потребителите.
Използвайки сайта Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск.

В случай на поръчка по телефон,modmyride.eu може да изисква предоставяне на информация на лични данни (име, телефон, адрес за доставка)

Достъп до платформата

modmyride.eu се стреми да осигури 24 часа достъп до сайта в денонощието, въпреки това непрекъснатият достъп, както и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.
Възможно е сайта да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или други.

modmyride.eu си запазва правото да откаже изпълнението на поръчка или да изтрие поръчка направена от Потребител.

Справки и корекции на лични данни.

Всеки Потребител може да отправи писмено запитване на office@modmyride.eu относно неговите лични данни, които се съхраняват.
При отправено такова запитване от Потребител, личните му данни следва да бъдат предоставени на електронната поща на Потребителя до 48 часа.

Всеки Потребител може да изиска коригиране на своите лични данни, в създадената от него поръчка чрез отправено писмо на електронната поща office@modmyride.eu

Заличаване на лични данни.

Потребителите могат по всяко време да поискат личните данни, които са предоставени на modmyride.eu да бъдат заличени. Това може да стане, чрез подаване на писмено искане на електронната поща на office@modmyride.eu
Личните данни на Потребителите, могат да бъдат изтрити по всяко време, с изключение на случаите, при които Потребителите имат направена покупка, данните за която следва да се съхраняват според изискванията на закона за счетоводството, както и в случаите при които Потребителите са издирвани от закона.
Заличаването на личните данни от търговската и счетоводна документация на modmyride.eu, която се представлява от „СВЕ АУТО“ ЕООД става след изтичане на законовите срокове за съхранение на тази документация.

Защита на лични данни:

1.Защита срещу не-оторизиран достъп.
modmyride.eu прилага система за защита, които осигуряват необходимото ниво на сигурност, както и прилага процедури за подсигуряване срещу достъп на външни лица до лични данни, намиращи се в търговската и счетоводна документация.

2.Защита срещу загуба на лични данни.
modmyride.eu прилага процедури за опазване на личните данни от повреждане и загубване чрез съответни мерки за тяхното опазване от технически сривове.

3.Контрол от страна на собственика на лични данни върху тях.
Потребителите имат достъп до личните данни, които са предоставили чрез поръчката си в сайта modmyride.eu по всяко време чрез имейла за потвърждение, който получават на посочения от тях имейл адрес по време на поръчка.
Те могат да ги четат свободно и да изпращат заявки на office@modmyride.eu , за да ги коригират. Потребителите нямат право да предоставят чужди лични данни или измислени и фалшиви лични данни.

4.Информиране на Потребителите.
Потребителите могат да получат информация за това какви техни данни се обработват от „СВЕ АУТО“ ЕООД, за какви цели и в какви срокове се съхраняват.

5.Заличаване на лични данни.
Потребителите могат, по всяко време да поискат личните данни, които са предоставили на modmyride.eu да бъдат заличени.
Заличаването на личните данни от търговската и счетоводна документация на „СВЕ АУТО“ ЕООД става след изтичане на законовите срокове за съхранение на тази документация.

6.Съгласие от Потребителите за обработка на лични данни.
В modmyride.eu се прилага политика, съгласно която данните на Потребителите се обработват само за целите, за които те са дали изрично своето съгласие.
В случай, че даден Потребител не желае личните му данни да бъдат обработвани, то той следва да не използва услугите на сайта на modmyride.eu

Чрез извършване на поръчка на сайта на modmyride.eu, Потребителите декларират, че са съгласни всичките им предоставени лични данни, да бъдат предоставени за целите на изпълнението на поръчката им на modmyride.eu (фирмата СВЕ АУТО ЕООД), като дават своето недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от modmyride.eu, както и от партньори по договор на modmyride.eu за:

-Участие в промоции или конкурси- чрез Изпращане на съобщения- нетърговски или административни, относно промени в сайта, администриране т.н.;
-Маркетинг дейности- чрез получаване на съобщения на предоставените от Потребители и Клиенти имейл адреси. Съобщенията могат да бъдат информационни или търговски, като оферти, рекламни и маркетингови съобщения на modmyride.eu
-Вътрешни статистики, които могат да включват- подобряване на качеството на предоставените продукти/услуги, изображенията на сайта, за създаване на нови промоции, услуги, продукти, характеристики, елементи, функциониране;
-Следене на продажбени данни.

Актуализиране на Политиката за защита на личните данни. Всяка промяна в политиката за защита на личните данни, влиза в сила от датата на нейното публикуване.
Всички съществени промени в Политиката за защита на личните данни, следва да бъдат съобщени на Потребителите.

За въпроси свързани с политиката за защита на личните данни можете да се свържете с нас на посочената електронна поща office@modmyride.eu

В случай на възникнал конфликт във връзка със защитата на личните ви данни, бихте могли да отнесете въпроса към КЗЛД